logo
İlk yardım eğitmeni Uzay Tok
Sağlık Müdürlüğü sınav soruları
1.
Cisim batmalarında ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Rentek yaralının en az 2 kişi ile sedyeye alınması tekniğidir.
Soru Açıklaması
3.
Kemik bütünlüğünün bozulup,aynı zamanda deri bütünlüğünün bozulduğu kırık çeşidi aşağıdaki tanımların hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Açık kırık
Soru Açıklaması
4.
Şok pozisyonu nasıl verilir?
Doğru Cevap: "B" Kişi sırtüstü yatırılır bacaklar yukarı kaldırılır
Soru Açıklaması
5.
Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş(irritasyon) yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu vücudun adale yapısında kontrol edilmeyen kasılmalara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Havale
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Sindirim sistemi zehirlenmelerinde kişi asla kusturulmamalıdır
Soru Açıklaması
7.
Hangisi şokun belirtilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Şah damarlarından bakılan nabzın dolgun olarak hissedilmesi
Soru Açıklaması
Dolgun nabız hissedilmesi tansiyonun normal yada yüksek olduğunun işaretidir. malum şok tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği demekti.
8.
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin 2.değerlendirmesi içinde yapılmaz?
Doğru Cevap: "A" İlkyardımın ABC si değerlendirilir.
Soru Açıklaması
ikinci değerlendirme aşamasında hasta elle muayene ve sözlü sorular vardır. solunum kontrolü bilinç ilk muayenede yapılır.
9.
Boğulmalarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "C" ABC’si değerlendirilir
Soru Açıklaması
iyi yüzme bilmeyenler kesinlikle kurtarmaya çalışmamalı. kişi sudan çıkmadan nefes vererek müdahale başlamalıdır. suda boğulmalarda gırtlak kapağı kapandığı için ciğerlere çok miktarda su kaçmaz. o yüzden hastadan su çıkarılmaya çalışılmaz.
10.
Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam bulgusu değilidir?

 
Doğru Cevap: "D" Işık refleksi
Soru Açıklaması
ilk yardımcı ışık refleksi muayenesi yapamaz. tyd için hastada bilinç solunum ve nabız olmaması yeterlidir.
logo
İlk yardım eğitmeni Uzay Tok
Sağlık Müdürlüğü sınav soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi yanığın vücuttaki olumsuz etkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Yüksek tansiyon
Soru Açıklaması
yanık ağrı ve sıvı kaybına bağlı şoka sokabilir. deri bütünlüğü bozulduğu içinde eneksiyon riski vardır.
12.
Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlı değildir?
Doğru Cevap: "C" Kan grubuna
Soru Açıklaması
13.
.Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında risk faktörü değildir?
Doğru Cevap: "C" 10 yaş üstü çocuklar
Soru Açıklaması
5 yaş altı ve 65 yaş üstü hamileler bilinçsiz diyet yapanlar, kalp hastaları, diyabet hastaları, psikolojik rahatsızlığı olanlar risk gurubundadır.
14.
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak ilk yardımcının en önemli görevidir” ifadesi ilk yardımla ilgili hangi uygulamanın içinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" İlkyardımın öncelikli amacıdır
Soru Açıklaması
ilk yardımın öncelikli amaçlar 1- Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması sonra yaşamsal fonksiyonların sağlanması 3- durumun kötüye gitmesini önlemek ve son olarak iyileşmenin kolaylaşmasıdır.
15.
En çok hangi yolla zehirlenmeler görülür?
Doğru Cevap: "A" sindirim yolu
Soru Açıklaması
En çok sindirim yolu ile zehirlenilir.
16.
Bebeklerde ilkyardım uygulamaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bebeklerde tam tıkanma olduğunda heimlich manevrası ile cisim çıkmadı ve bilinci kapandı ise kesinlikle temel yaşam desteği uygulanmaz
Soru Açıklaması
17.
Çamaşır suyu içen biri için uygulanacak ilk girişim hangisi uygulanmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Kusturulmadan hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevk edilir
Soru Açıklaması
18.
Arı sokmasında ilk yardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Şeker hastaları
Soru Açıklaması
20.
Olay yerinde yaralıya müdahale etmeden önce hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

ilk yardımcı sınavı yada ehliyet sınavı için çalışma soruları