logo
İlk yardım eğitmeni Uzay Tok
Sağlık Müdürlüğü sınav soruları
1.
Olay yerinde,hasta/yaralının hayatının kurtarılması veya durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne denir?
Doğru Cevap: "C" İlkyardım
Soru Açıklaması
olay yerinde ilaç kullanmadan çevre imkanları ile yapılan müdahalelere ilk yardım denir.
2.
Hayvan ısırmaları ve böcek sokmalarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur.?
Doğru Cevap: "A" Köpek ısırmalarında yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hasta/yaralının sosyal güvencesiyle ilgili bilgi verilmeli
Soru Açıklaması
4.
Yaralı taşınmasında genel kurallardan yanlış olan hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hızlı yürünmeli , adımlar omuzdan daha geniş olmalıdır.
Soru Açıklaması
5.
Hasta /yaralının değerlendirilmesinde ilk aşama hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilinç durumunun değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
hastada ilk bakılması gereken bilinçtir. eğer bilinç yoksa ABC uygulanır
6.
.Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC sindeki “A”harfini tanımlar?
Doğru Cevap: "D" Hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
a airway hava yolu açıklığının değerlendirilmesi

b solunum değerlendirilmesi

c dolaşım değerlendirilmesi
7.
Deri bütünlüğünün bozulduğu ve kemik uçlarının dışarı çıktığı kırık çeşidi hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" açık kırık
Soru Açıklaması
8.
Yetişkinlerde uygulanan kalp masajı sayısı dakikada kaç olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 100 /dk
Soru Açıklaması
dakikadaki hızımız 100 olmalı. neredeyse saniyede 2 tane gibi
9.
Çocuklarda (1-8 yaş arası )yapılan Temel Yaşam Desteği uygulaması için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İlkyardımcı yalnız ise bilinç kontrolünden hemen sonra 112’yi arar
Soru Açıklaması
çocuk ve bebeklerde eğer ilk yardımcı yalnız ise 5 tur TYD uyguladıktan sonra 112 aranır.
10.
Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Müdahale edilmez ,tıbbi yardım istenir
Soru Açıklaması
logo
İlk yardım eğitmeni Uzay Tok
Sağlık Müdürlüğü sınav soruları
11.
Hava yolunun kısmi tıkanmasında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "E" Öksürmeye teşvik edilir
Soru Açıklaması
12.
Kalp kasılmasına bağlı olarak kesik kesik fışkırır tarzda görülen kanama aşağıdakilerden hangi damar tipine özgüdür?
Doğru Cevap: "A" Atardamar
Soru Açıklaması
hepsi her zaman doğru değildir. :)
13.
Hangisi dış kanamalarda yapılan yanlış uygulamalardandır?
Doğru Cevap: "A" Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulmalı
Soru Açıklaması
kanamalarda kalp seviyesinden yukarı. yılan sokmasında aşağı tutulur
14.
Elektrik çarpmasında ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır ?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
15.
Uzuv kopmasında yapılan ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kopan parça direkt buzlu su içeren bir torbanın içine konulmalı
Soru Açıklaması
16.
Delici göğüs yaralanmalarında,bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir?
Doğru Cevap: "A" Yarı oturur pozisyon
Soru Açıklaması
Bilinç açıksa göğüs ile alakalı tüm durumlarda yarı oturur pozisyon verilir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi 3.derece yanık belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Derinin tüm tabakaları etkilenmiştir.Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bayılan bir kişide yapılan ilkyardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Hasta/yaralı sırtüstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Ağrı genellikle omuzlara,boyuna,çeneye ve sol kola yayılır
Soru Açıklaması
kalp krizinden ağrı dinlenmekle yada nefes alıp vermekle değişmez. değişirse spazmı işaret eder
20.
Çamaşır suyu içen bir kişiye ilkyardım nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Kusturulmadan tıbbı yardım istenir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

İlk yardım Deneme Sınavı 2020 yılı güncel soruları ile oluşturulmuştur. Testi mobil yada Bilgisayardan çözebilirsiniz.puanınızı öğrenebilirsiniz.