logo
İlk yardım eğitmeni Uzay Tok
ilk yardım testi
1.
.Erişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 60-100 arası
Soru Açıklaması
2.
Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" .Baş boyun gövde ekseni bozulmamalıdır.
Soru Açıklaması
3.
İlkyardımcı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gerektiğinde kendi yaşamını tehlikeye atmalıdır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi uzuv kopması durumunda ilk yardım uygulamalarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Kopan parça direk buzlu torba içerisine konur.
Soru Açıklaması
5.
Birinci derece yanıkta derinin hangi tabakası yanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Derinin en üst bölümü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki şıkların hangisinde kırık çeşitlerini doğru olarak verilmiştir ?
Doğru Cevap: "B" Kapalı kırık, Açık kırık
Soru Açıklaması
7.
Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Organlara dokunulmaz,üzeri nemli bezle örtülür
Soru Açıklaması
8.
Tam tıkanması olan birine ilk yardım olarak ne yapılır?
Doğru Cevap: "D" Heimlich manevrası yapılır
Soru Açıklaması
9.
Heimlich manevrası nereye yapılır?
Doğru Cevap: "A" Midenin üst kısmına göğüs kemiğinin altına gelecek şekilde olmalıdır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamasının özelliğidir?
Doğru Cevap: "C" Kalp atımları ile uyumlu kesik kesik fışkırır tarzdadır.
Soru Açıklaması
logo
İlk yardım eğitmeni Uzay Tok
ilk yardım testi
11.
Başının döneceğini hisseden birisine ilk yardımda ne yapılır?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
12.
Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hastanın bilinci açıksa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yarı oturur pozisyon
Soru Açıklaması
göğüs ile ilgili sıkıntılarda hastalar yarı oturur pozisyonda rahat ederler. bir kişi yarı oturur şekildi durabilmesi için tabiki bilinç durumu açık olmalı. eğer değilse kusma tehlikesi için koma pozisyonuna alınabilir.
13.
Kanamalarda ilk yapılacak işlem hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kanayan yerin üzerine temiz bir bezle bastırma
Soru Açıklaması
ilk yapılacak bası. sonra ikinci bir bez ile bası. sonra baskılı bandaj, kalp seviyesinden yukarı ve bası noktalarına basmak şeklinde sıralanır.
14.
Kedi – Köpek ısırmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk su ile yıkanır
Soru Açıklaması
15.
.ABC’nin A’sı nedir?
Doğru Cevap: "B" Havayolu açıklığı
Soru Açıklaması
A. havayolu açıklığı kontrolü

B. solunum değerlendirme

c dolaşım değerlendirme
16.
Özellikle bilinç kaybı olanlarda ………….. geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir ?
Doğru Cevap: "C" Dil
Soru Açıklaması
17.
Göze yabancı bir cisim batması varsa yada metal parçası kaçmışsa ilk yardım nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Göze dokunulmaz, tıbbi yardım istenir
Soru Açıklaması
Cisim batması ayrı Toz kiprik kaçması ayrı müdahale gerekir.
18.
Aşağıda verilen hasta/yaralı taşınmasındaki genel kurallardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kaldırıp indirirken özellikle sırt ve bel kasları kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
19.
Şofben zehirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
Doğru Cevap: "B" Küvete sokulur
Soru Açıklaması
20.
Göğsünde kuvvetli ağrısı olan hastaya ilkyardım olarak ne yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Hemen kalp masajına başlanır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.