5 ay önce
5 ay önce

Aile Afet Planı Nasıl Hazırlanır ?

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdahalesi mümkün olmayabilir.

Aileniz için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

Aile Afet Planı afet ve acil durumlarda bize ne yapmamız, nasıl davranmamız gerektiğini önceden planlama fırsatı verir.

Fotoğraf açıklaması yok.

Aşağıdaki soruları aile bireyleri ile birlikte cevaplayınız.

Aile Afet Planı Kontrol Listesi

   * Hazırlıklarımızı Tamamladık.
   * Çevremizde afet ve acil duruma yol açabilecek hususları biliyoruz/öğrendik.
   * Mahalle ve yapı ölçeğinde ailemize risk yaratabilecek durumları biliyoruz/öğrendik.
   * Evimiz içerisinde bize risk yaratabilecek eşyalarımızı “Tehlike Avı” yaparak belirledik ve yapısal olmayan riskleri önlemek için plan yaptık.
   * Afet anında bir arada değilsek evimizin içinde; evimiz ve mahallemizin dışında ailemizle buluşabileceğimiz buluşma yerleri belirledik.
   * Afetlerde ihtiyaç duyabileceğimiz ve hayatımızı sürdürebileceğimiz ihtiyaçlar için gerekli malzemeleri toparlayıp, Afet ve Acil Durum Çantalarımızı hazırladık.
   * Önemli evraklarımızın, adreslerin ve telefon numaralarının birer kopyasını hazırladık. Bu kopyanın bir nüshasını bölge dışı bağlantı kişisinde, bir nüshasını da acil durum çantamızda bulunduruyoruz.
   * Şehir içi ve dışından iki yakınımızı belirleyip, bu kişilerin telefonlarını ve adreslerini öğrendik ve afet sırasında birbirimizden ayrılmamız durumunda tüm ev halkı o kişilerle iletişim kuracağını biliyor.
   * Afet ve acil durum sırasında yapmamız gereken doğru davranış şekillerini öğrendik ve her ay tatbik ederek bu davranışları tekrar ediyoruz.
   * Acil telefon numaralarını ne zaman ve nasıl arayacağımızı öğrendik.
   * Afet öncesi veya sonrasında çıkabilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri aldık.
   * Aile üyeleri olarak yangın sırasında neler yapmamız gerektiğini öğrendik.
   * Sel/Taşkın öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini öğrendik.
   * Tahliye konusunda yeterli bilgiye sahibiz/öğrendik.
   * Tahliye öncesi dikkat etmemiz gereken konuları öğrendik/biliyoruz.
   * Tahliye sırasında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.
   * İlk yardım konusunda basit bilgilere sahibiz ayrıca tüm aile üyelerinin en kısa zamanda sertifikalı ilk yardım eğitimi alması konusunda bir plan yaptık.
   * Hem evimizde hem de afet ve acil durum çantamızda bulundurmak üzere ilk yardım çantalarımızı hazırladık.
   * Afet sonrasındaki üç gün (ilk 72 Saat) için su, barınma ve tuvalet ihtiyacımızı nasıl karşılayacağımızı planladık.
   * Komşularımızla ve muhtarımızla afetlerde nasıl yardımlaşabileceğimizi konuştuk. Bebeklere, yaşlı ve engellilere nasıl yardım edebileceğimizi öğrendik.
   * Yaşadığımız bölgede meydana gelebilecek deprem, sel, heyelan/kaya düşmesi, çığ vb. afetler öncesi, sırası ve sonrasında yapmamız gerekenleri göz önüne alarak Aile Afet Planımızı yaptık.
   * Aile Afet Planımızı bitirdik. Olası tehlikelerin önlemlerini aldık. Her altı ayda bir, planımızı gözden geçirmeyi planladık.

Aile Afet ve Acil Durum Planınızda Neler Olmalı?
• Önemli aile bilgilerinin kaydı
• Bölge dışı ve şehir içi destek kişilerinin iletişim bilgileri • Buluşma alanları ( ev içi, bina dışı, toplanma alanları)
• Acil durum bilgi kartları
• Afet ve acil durum çantası
• Acil durum iletişim bilgileri Afet ve Acil Durum Bilgi Kartında yer alacak bilgiler: • Adı ve Soyadı
• Son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf
• TC Kimlik No
• Doğum tarihi
• Kan Grubu
• Kullanılan ilaçlar, alerjiler, kalıcı rahatsızlıklar, geçirilen ameliyatlar ile ilgili bilgiler
• Okul adı ve numarası ( Çocuk kartında yer alacak )

Aile afet planı nedir nasıl hazırlanır ? aile afet planında hangi  sorular vardır ? aile deprem planı kontrol listesi

Her Hakkı Zimmetlidir. Conti Web © 2020 - 2022