3 yıl önce
3 yıl önce

Amatör Telsizcilik e-Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2020-2021

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Amatör Telsizcilik e-Sınavı
Başvuru ve Uygulama
Kılavuzu
2020-2021

 

İÇİNDEKİLER

 1. İLETİŞİM…………………………………………………………………………………………………….. 2
 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR……………………………………………………………………. 3
 3. GENEL AÇIKLAMALAR………………………………………………………………………………. 4
 4. e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI…………………………………………………………………….. 5
 5. e-SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ……………………………………………………………………. 6
 6. e-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME İŞLEMLERİ……………………………………… 7
 7. e-SINAV GİRİŞ BELGESİ………………………………………………………………………………. 7
 8. e-SINAVIN KAPSAMI…………………………………………………………………………………… 8
 9. e-SINAV UYGULAMASI……………………………………………………………………………….. 9
 10. e-SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR………………………………………… 11
 11. DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………….. 11
 12. e-SINAV İTİRAZLARI…………………………………………………………………………………. 12
 13. e-SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI…………………………………………………… 12

EK-1 TABLO (Sınavın Kapsamı)…………………………………………………………………………………………………………… 13

 

 

I. İLETİŞİM
İLETİŞİM BİLGİLERİ

e-Sınav Uygulamasıyla İlgili İşlemler İçin,

Millî Eğitim Bakanlığı

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sok: No: 8 06500-Teknikokullar/ANKARA

e-Sınav Başvuru İşlemleri İçin,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı Telsiz İşletme Müdürlüğü

Beşyol Mah. İnönü Cad. No:3/1

34295-Sefaköy/İSTANBUL

İnternet Adresleri:

http://www.meb. gov.tr https://www.kiyiemniyeti. gov.tr http://esinav.meb.gov.tr

e-Posta Adresi:

info@kiyiemniyeti.gov.tr

esinav@meb.gov.tr

DİKKAT:

1.     Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

2.     Bu Kılavuz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

3.     KEGM, e-sınava başvuran adaylar ve sınav görevlileri bu Kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

4.     Bu Kılavuz yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

II. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Aday Amatör telsizcilik belgesi almak ya da belge sınıfını yükseltmek için, amatör telsizcilik e-sınav başvurusu yapan gerçek kişi,
Amatör Telsizci Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişi,
Amatör Telsizcilik Belgesi Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişilere ve Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkeler tarafından amatör telsizcilerine verilen, kimlik, sınıf ve çağrı işaretini gösteren belge,
e-Sınav Basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlar,
e-Sınav İzleme Merkezi e-Sınav merkezlerinde güvenliği sağlamak amacıyla sınav salonlarına ait ses ve görüntülerin izlendiği, Genel Müdürlük bünyesindeki merkez,
e-Sınav Merkezi e-Sınav salonlarının bulunduğu merkez,
e-Sınav Randevu Sistemi Tarih tercihi yapılmaksızın uygun olan en yakın tarihe sınav randevusu oluşturulan sistem,
e-Sınav Salonu Özel olarak hazırlanmış bilgisayar sistemleri ile görüntü ve kayıt sistemlerinin bulunduğu, e-sınav uygulamasının yapılacağı salon,
e-Sınav Yazılımı e-Sınav uygulamasının yapıldığı web tabanlı, güvenlikli ağ üzerinde çalışan elektronik modül,
Genel Müdürlük Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,
MEB Millî Eğitim Bakanlığı,
 

 

 

 1. GENEL AÇIKLAMALAR

Amatör Telsizcilik Sınavları, telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlerden “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre belge başvurusu yapan adaylara yönelik olarak yapılan teorik sınavları kapsamaktadır.

Amatör Telsizcilik Sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur.

Amatör Telsizcilik e-Sınav başvuruları, https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvurular, 02 Kasım 2020 tarihinden itibaren sürekli olarak ve herhangi bir takvime bağlı olmadan yapılabilecektir.

On iki yaşını doldurup on altı yaşından gün almamış adaylar, şahsen ya da posta yoluyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

Adli sicil kaydı olan kişilerin başvurusu, KEGM tarafından yapılacak adli sicil durumu incelemesine bağlı olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Adaylar e-sınav başvurularında; A/ B sınıfı ya da C sınıfı amatör telsizcilik belgesinden birini tercih etmek, sınava girmek istedikleri il/ilçe bilgisini belirtmek ve biyometrik fotoğraf kullanmak zorundadırlar.

Başvuruların KEGM tarafından değerlendirilmesi neticesinde e-sınav başvurusu kabul edilen adayların listesi, https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilen aday, kendisine ait T.C. kimlik numarası ile e-sınav ücretini yatıracaktır. Adayın e-sınav ücretini yaptırabilmesi için başvurusunun kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Başvurusu onaylanan ve e-sınav ücretini yatıran adaylar için en yakın sınav tarihi ve saati, e-sınav randevu sistemi tarafından otomatik olarak belirlenecektir.

Adaylar, e-sınav ücretini yatırdıktan sonra https://www.kiyiemniyeti.gov.tr adresi üzerinden e-sınav giriş belgelerini alabileceklerdir. e-Sınav giriş belgesinin, aday tarafından renkli çıktı olarak alınması zorunludur.

e-Sınav giriş belgesinde, adayın e-sınav randevusu ile kimlik bilgileri, sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır.

e-Sınavda, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Amatör Telsizcilik e-Sınavları, e-sınav salonu bulunan merkezlerde, e-sınav randevu sisteminde belirlenecek tarih ve saatlerde yapılacaktır. Adaylar, başvurularında bildirdikleri il/ilçede e-sınava katılacaklardır.

Amatör Telsizcilik e-Sınavları, çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru üzerinden tek oturum hâlinde uygulanacaktır.

Amatör Telsizcilik e-Sınav Uygulaması
Belge Türü (Smıfı)-Srnav Yeri-Sınav Tarihi/Saati/Süresi-Soru Sayısı

Belge Türü e-Sınav Yeri e-Sınav Tarihi, Saati ve Süresi Soru

Sayısı

A/B 81 İl e-Sınav Merkezleri Sistem tarafından belirlenecek günde, saat 10.00­20.30 arasında oluşturulan randevu saatlerinde, tek oturum olarak gerçekleştirilecektir.

Oturum süresi: 60 dk.

50
C 81 İl e-Sınav Merkezleri Sistem tarafından belirlenecek günde, saat 10.00­20.30 arasında oluşturulan randevu saatlerinde, tek oturum olarak gerçekleştirilecektir.

Oturum süresi: 60 dk.

50
 

 

* Teknik İçerikten Muaf Adaylar İçin e-Sınav Uygulaması
Belge Türü e-Sınav Yeri e-Sınav Tarihi, Saati ve Süresi Soru

Sayısı

A/B 81 İl e-Sınav Merkezleri Sistem tarafından belirlenecek günde, saat 10.00­20.30 arasında oluşturulan randevu saatlerinde, tek oturum olarak gerçekleştirilecektir.

Oturum süresi: 45 dk.

35
C 81 İl e-Sınav Merkezleri Sistem tarafından belirlenecek günde, saat 10.00­20.30 arasında oluşturulan randevu saatlerinde, tek oturum olarak gerçekleştirilecektir.

Oturum süresi: 45 dk.

35
 

 

 1. e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
 2. Başvuruda bulunacak adayların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması,
 3. Başvurunun, “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine bağlı olarak yapılacak inceleme neticesinde KEGM tarafından kabul edilmiş olması,
 4. Adayın başvurusunun KEGM tarafından onaylanmış olması, ç. Adayın e-sınav ücretini yatırmış olması.
 5. Adayın tutuklu ve hükümlülük hâlinin bulunmaması.
 6. e-SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ

Adaylar, A/ B sınıfı veya C sınıfı amatör telsizcilik belgesinden biri için e-sınav tercihi yapacaklardır.

Amatör Telsizcilik e-Sınav başvuruları, https://www.kiyiemniveti.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar, başvuruları sırasında kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını elektronik ortama yükleyeceklerdir.

On iki yaşını doldurup on altı yaşından gün almamış adaylar, https://www.kiyiemniyeti. gov.tr adresi üzerinden alacakları başvuru formunu doldurarak, başvuru formu ve 1 adet biyometrik fotoğraf ile şahsen ya da posta yoluyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı Telsiz İşletme Müdürlüğü, Beşyol Mah. İnönü cad. No:3/1, 34295- Sefaköy/İSTANBUL adresine başvuracaklardır.

Adaylar, başvurularında sınava girmek istedikleri il/ilçe bilgisini belirtmek ve biyometrik fotoğraf kullanmak zorundadırlar.

Adli sicil kaydı olan kişilerin başvurusu, “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümleri kapsamında yapılacak adli sicil durumu incelemesine bağlı olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde başvurusu kabul edilen adayların listesi https://www.kiyiemniyeti. gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara, sınav başvurularının kabul edilip edilmediğine dair e-mail ve/veya SMS ile KEGM tarafından bilgi mesajı gönderilecektir.

Haberleşme, Elektrik, Elektronik ve Fizik dallarından birinden en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olan adaylar, belgelendirmeleri şartı ile teknik konulardan sınava tabi tutulmayacaklardır. Bu adayların, sınav başvuru formu ekinde öğrenim durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

KEGM tarafından e-sınav başvurusu kabul edilen adaylar, kendilerine ait T.C. kimlik numarası ile e-sınav başvuru ücretini yatırabileceklerdir.

Başvurusu onaylanan ve e-sınav ücretini yatıran adaylar için, en yakın sınav tarihi ve saati, e- sınav randevu sistemi tarafından otomatik olarak belirlenecektir. Adayın, randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarih ve saatinde sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde aday sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınav randevusu oluşturulan adaylardan zorunlu nedenlerle e-sınav tarihini değiştirmek isteyen adaylar, mazeretlerini belgelendirmek şartıyla e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce e-sınav randevularını değiştirebilirler. Bu durumdaki adaylar, dilekçe ve belgeleri ile sınava girecekleri il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

 1. e-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME İŞLEMLERİ

Adaylar, e-sınav başvurusunun KEGM tarafından kabul edilmesinden sonra en geç 30 (otuz) gün içinde KDV dâhil 115 (yüzonbeş) TL e-sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden birine MEB “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığında kendilerine ait T.C. kimlik numarası ile yatıracaklardır. Ücret ödeme işlemini, e-sınav başvurusu KEGM tarafından kabul edilen adaylar gerçekleştirebilecektir.

Sınava girecek adayların, sınav başvurusu kabul edildikten sonra en geç 30 gün içinde e-sınav ücretini yatırması gerekmektedir. Süresi içinde e-sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları iptal edilecektir.

Hatalı olan ya da adayın kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, adayın başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk adaya ait olacaktır.

Sınav randevusu oluşturulan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların da bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 1. e-SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, e-sınav ücretini yatırdıktan sonra https://www.kiyiemniveti.gov.tr adresi üzerinden e-sınav giriş belgelerini alabileceklerdir. e-Sınav giriş belgesinin, aday tarafından renkli çıktı olarak alınması zorunludur.

e-Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede adayın salon ve kimlik bilgileri bulunmaktadır. Salon bilgilerinde adayın sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alır. Kimlik bilgilerinde adayın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

Adaylar, renkli fotoğraflı e-sınav giriş belgesini salon görevlilerine ibraz ve teslim etmek zorundadır.

 1. e-SINAVIN KAPSAMI

Amatör Telsizcilik e-Sınavlarında, başvuru yapılan belge türüne göre aşağıda yer alan konu başlıklarına bağlı olarak, “EK-1 Tablo”da belirtilen konu kapsamından çoktan seçmeli olarak hazırlanacak toplam 50 soru yer alacaktır. Ancak, teknik içerikten muaf adaylar için toplam 35 soru bulunacaktır. e-Sınavda yer alacak sorular Türkçe hazırlanır.

* Haberleşme, Elektrik, Elektronik ve Fizik dallarından birinden en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olan adaylar teknik konulardan sınava tabi tutulmayacak, teknik içerikten muaf olacaklardır.

A/B BELGE TURU (SINIFI)

KONU BAŞLIĞI SORU

SAYISI

PUAN
Teknik İçerik 15 30
Ulusal ve Uluslararası İşletim Kuralları ve Prosedürler 20 40
Amatör Hizmet ve Amatör Uydu Hizmeti İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler 15 30
Toplam 50 100
 

 

* Teknik İçerikten Muaf Adaylar İçin
KONU BAŞLIĞI SORU

SAYISI

PUAN
Ulusal ve Uluslararası İşletim Kuralları ve Prosedürler 20 40
Amatör Hizmet ve Amatör Uydu Hizmeti İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler 15 30
Toplam 35 70+30
 

 

C BELGE TÜRÜ (SINIFI)

KONU BAŞLIĞI SORU SAYISI PUAN
Teknik İçerik 15 30
Ulusal ve Uluslararası İşletim Kuralları ve Prosedürler 20 40
Amatör Hizmet Ve Amatör Uydu Hizmeti İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler 15 30
Toplam 50 100
 

 

 

* Teknik İçerikten Muaf Adaylar İçin
KONU BAŞLIĞI SORU SAYISI PUAN
Ulusal ve Uluslararası İşletim Kuralları ve Prosedürler 20 40
Amatör Hizmet Ve Amatör Uydu Hizmeti İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler 15 30
Toplam 35 70+30
 

 

 1. e-SINAV UYGULAMASI
 2. e-Sınav, sistem tarafından belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
 3. Sınav görevlileri sınav başlamadan önce e-sınav salonunda hazır bulunacaklardır. Sınav başlama saatinden 15 (on beş) dakika önce sisteme girmeyen görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.
 4. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaklardır.

ç. Salon görevlileri adayların kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getireceklerdir. Sınav başlamadan önce adayların kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecekler, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaklardır.

 1. Aday, sınava gelirken renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılabilecektir. e-Sınav giriş belgesi salon görevlilerine teslim edilecektir.

Geçerli Kimlik Belgesi: T C. kimlik numaralı ve fotoğraflı olmak şartıyla, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

 • Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.
 • Geçerli kimlik belgesi ve e-sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Bu maddede belirtilen belgeler hariç başka hiçbir belge, geçerli sayılmayacak, belgeleri yanında olmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 1. Adaylar, sınav salonlarına alınırken kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır. Ayrıca, bu araçlarla salona alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulundurduğunun tespit edilmesi durumunda, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında tutanak düzenlenecek ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
 2. Aday, salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra adaylara sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilecektir.
 3. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar, sınav salonundan çıkan aday olmadığı sürece sınava alınır ancak bu adaylara ek süre verilmez. Sınav salonundan çıkan aday olması durumunda sonra gelen adaylar sınava alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten adaylar salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılırlar.

ğ. Aday, kendisine ait e-sınav uygulama ekranında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol eder. Adına düzenlenmiş ekran bulunmuyorsa salon başkanını uyarır ve sınava başlamaz.

 1. “e-Sınav Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce aday tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.

ı. Aday, tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.

 1. Her sorunun 4 (dört) seçeneği olup bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.
 2. Soru sayısı ve sınav süresi adayın kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.
 3. Aday, isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavını bitirebilir. Bu durumda e-sınav yazılımı adaydan 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren adayların sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.
 4. Aday sınava girmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili alana “Girmedi” yazılacaktır.
 5. Sınav bitiminden sonra:

^ Salon görevlileri, adaylara öncelikli olarak salon aday yoklama listesini ve sorulara verdikleri cevapları gösteren formu imzalatacaklardır.

^ Sınav salonundan ayrılan adaylar, binada bulunan sonuç bilgisayarından sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Ayrıca, http://esinav.meb. gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak da sınav sonuç bilgilerine ulaşabileceklerdir.

 1. Salon görevlileri, sınav binasına silah, kesici alet, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, (alyans hariç) broş ve benzeri eşyalar ve her türlü elektronik ve/veya mekanik cihaz, kitap, defter ve benzerleri nesnelerle girmeyeceklerdir. Bu araçlarla salona girdiği tespit edilen görevliler hakkında sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereği sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

 

 1. e-SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
 2. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi,
 3. Bu Kılavuzun 7 nci maddesi d bendinde belirtilen geçerli belgelerin ibraz edilmemesi,
 4. e-Sınav giriş belgesinin salon görevlilerine teslim edilmemesi,

ç. e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle sınav giriş belgesindekilerin farklı olması ya da geçerli kimlik belgesindeki bilgilerle diğer alanlardaki bilgilerinde uyuşmazlık olması,

 1. Adayın, başka bir adaydan ya da dokümandan kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
 2. Adayın yerine başkasının sınava girmeye teşebbüs etmesi, sınav uygulamaları süresince ya da sonrasında bu fiilin gerçekleştiğinin tespit edilmesi,
 3. Adayın, üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurması,
 4. e-Sınav uygulama cihazlarına ya da merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

ğ. Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin hazırladığı raporlarda/tutanaklarda ya da sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde adayın, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi.

 1. Salon görevlileri; kopya çektiğini, kendisi yerine başkasının sınava geldiğini tespit ettiği adayın bilgilerini, sınav güvenliği ve sürecini aksatan diğer durumları sistemde yer alan sınav görev raporuna açıklayıcı şekilde yazacaklardır. Sınav görev raporunu, bulunması hâlinde diğer tutanaklar ve sınav evrakını, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere, aynı gün görevli olan bina komisyon başkanına teslim edeceklerdir.

ı. Sınava katılan adaylar, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine tâbidir ve bu kanun çerçevesinde işlem yapılır.

 1. DEĞERLENDİRME

e-Sınav yazılımı, adaylara sorulan soruları, sorulara verilen cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir.

Adayların sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir. Değerlendirme, tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak ve başarı puanı hesaplamasında;

[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

y Teknik İçerikten Muaf Adaylar İçin: [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 70] formülü kullanılacak ve 30 puan eklenecektir.

Sınavda yer alacak her sorunun puan değeri eşit olup yanlış cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınmayacaktır.

Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı belge alabileceklerdir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru cevap/cevaplar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılacak, geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

 1. e-SINAV İTİRAZLARI
 2. Adaylar, sınav sonucuna ve/veya sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e- sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, MEB “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik numaraları ile KDV dâhil 20 (yirmi) TL itiraz ücreti yatırarak, e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır. Adaylar, belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.
 3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B Maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların e-sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ya da sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.
 4. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ç. İtirazların cevaplanmasında, dekont tarihi ve başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

 1. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
 2. e- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar, sınav sonuçlarını salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da http://esinav.meb. gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebilecektir.

Bu Kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri geçerlidir.

EK-1 TABLO (Sınavın Kapsamı)

Amatör Telsizcilik e-Sınavı Konu Kapsamı
I- A VE B SINIFI İÇİN;
a) TEKNİK İÇERİK
1. ELEKTRİK, ELEKTRO MANYETİK VE RADYO TEORİSİ
1.1. İletkenlik
1.2. Elektrik kaynakları
1.3. Elektrik alan
1.4. Manyetik alan
1.5. Elektromanyetik alan
1.6. Sinüzoidal sinyaller
1.7. Sinüzoidal olmayan sinyaller
1.8. Modüle edilmiş sinyaller
1.9 Güç ve enerji
1.10. Dijital sinyal işleme (DSP)
2. BİLEŞENLER
2.1. Direnç
2.2. Kapasitör
2.3. Bobin
2.4. Transformatör uygulama ve kullanımları
2.5. Diyot
2.6. Transistör
2.7. Muhtelif bilgiler
3. DEVRELER
3.1. Bileşenlerin kombinasyonu
3.2. Filtre
3.3. Güç kaynağı
3.4. Amplifikatör
3.5. Dedektör
3.6. Osilatör
3.7. Faz kenetleme devresi (PPL)
3.8. Farklı zamanlı sinyaller ve ( DSP) sistemler
4. ALICILAR
 

 

4.1. Alıcı çeşitleri
4.2. Blok diyagramlar
4.3. Uygulama ve fonksiyonları
4.4. Alıcı özellikleri
5. VERİCİLER
5.1. Çeşitleri
5.2. Blok diyagramlar
5.3. Operasyon ve fonksiyonları
5.4. Verici özellikleri
6. ANTENLER VE İLETİM (TRANSMİSYON) HATLARI
6.1. Anten çeşitleri
6.2. Anten özellikleri
6.3. İletim hatları
7. YAYILIM
7.1. Dalga yayılımı
7.2. Aralık
7.3. İyonosfer
7.4. Y ayılımda günlük değişiklikler
8. ÖLÇÜLER
8.1. Ölçü oluşturma
8.2. Ölçüm aletleri
9. ELEKTROMANYETİK GİRİŞİM (ENTERFERANS) VE ÖNLEMLER
9.1. Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim
9.2. Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim nedenleri
9.3. Elektromanyetik girişime karşı alınacak önlemler
10. GÜVENLİK
10.1. İnsan vücudu
10.2. Ana güç kaynağı
10.3. Yüksek voltaj
10.4. Şimşek
b) ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLETİM KURALLARI VE PROSEDÜRLER
1. Fonetik alfabe
2. Q-Kodu
3. Mors kodları
4. Operasyonel kısaltmalar
5. Uluslararası acil durum çağrıları, acil durum trafiği ve ulusal afet haberleşmesi
6. Çağrı işaretleri
7. IARU bant planları
8. Sosyal sorumluluk ve işletim prosedürleri
9. QSL kartları
c) AMATÖR HİZMET VE AMATÖR UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
1. ITU Radyo düzenlemeleri
 

 

2. CEPT düzenlemeleri
3. Ulusal düzenlemeler
II- C SINIFI İÇİN;
a) TEKNİK İÇERİK
1. TEMEL KONULAR
1.1. Birimler ve semboller
1.2. Elektrik devreleri
1.3. Güç ve direnç
1.4. OHM Kanunu
1.5. Alternatif akım ve voltajlar
1.6. Frekans ve dalga boyu
2. VERİCİLER
2.1. Basit bir vericinin blok diyagramı
2.2. Modülasyon çeşitleri
3. ALICILAR
3.1. Basit alıcının blok diyagramı ve dedektör
4. BESLEME HATTI VE ANTENLER
4.1. Besleme hatları,
4.2. Anten çeşitleri,
4.3. Anten eşleştirmesi
4.4. Anten ayarı
4.5. Duran dalgalar ve SWR metreler, yayın gücü
4.6. Suni yükler (dummy load)
5. YAYILIM
5.1. Dalga yayılımı
5.2. Aralık
5.3. İyonosfer
5.4. Y ayılımda günlük değişiklikler
b) ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLETİM KURALLARI VE PROSEDÜRLER
1. Fonetik alfabe
2. Q-kodu
3. Operasyonel kısaltmalar
4. Çağrı işaretleri
c) AMATÖR RADYO VE AMATÖR RADYO UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
1. ITU Radyo düzenlemeleri
2. CEPT düzenlemeleri
3. Ulusal düzenlemeler
 

 

 

 

Yorumlar (6 Yorum)

 • kübra demrl

  12 Ocak 2021 - 15:14

  online sınav başvurusu yapamıyorum. e-devlette amatör telsiz sınav başvuruları sonraki sınav dönemine kadar durdurulmuştur diye uyarı çıkıyor.ne yapmalıyım.

 • ömer güley

  23 Ocak 2021 - 19:17

  https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/ehizmetler/index bu sayfadan meb üzerinden başvuru yapabilirsiniz

 • Yavuz

  23 Şubat 2021 - 00:09

  Kübra hanım kıyı emniyeti genel müdürlüğü/ e hizmetler/ iki seçenek çıkıyor kıyı emniyeti ve meb burada MEB i seçerek devam edeceksiniz

 • Öztürk Arslan

  23 Mayıs 2021 - 07:47

  Sınav değil adeta işkence.. İnsanlar telsiz almasın diye, saçma sapan milyontane formaliteyle ellerinden geleni yapmışlar.

 • Cavit

  8 Ağustos 2021 - 19:46

  Merhaba. Sınav ücretini yatırırken “Amatör Telsiz” olarak yatırdım. Fakat “Ödemeler” sayfasında “Motorlu Taşıtlar Sınavı 2009” olarak gözüküyor. Bu durumu yaşayan var mı?

 • Barış Deniz

  19 Ekim 2021 - 21:24

  merhaba 12 yaşındayım (10 mart 2009) sınava girmek istiyorum. ama 15 yaş altı kişilerin e-devleti olamıyor kılavuzdan anladığım kadarıyla belgeyi o adrese göndermemiz gerek ama ondan sonra ne yapacağım ayrıntılı anlatır mısınız

Her Hakkı Zimmetlidir. Conti Web © 2020 - 2022