4 yıl önce
4 yıl önce

Hangi illere yasak geldi ?

İç işleri bakanlığının yayınladığı genelge ile 3 nisan 2020 saat 24:00 itibari ile büyükşehir olan tüm yerleşimlere giriş ve çıkışlar kapatıldı.  20 yaş sonrası sokağa çıkması da yasaklandı.

Hangi illere girişler yasak ? Hangi durumlarda şehirlere girebilir ? kaç doğumlulara yasak geldi ? 

  1. Yasak ne zaman başlıyor: 03.04.2020 saat 00:00 itibari ile yasak başlamış oluyor.
  2. sokağa çıkma yasağı kaç doğumluları kapsıyor soruna cevap 01.01.2020 ve sonrası doğumluların sokağa çıkması yasak
  3. yasaklanan şehirler (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun,Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak
  4. yasaklar süresi 15 gün.
  5. Yasaklı şehirlere giriş çıkışlar için izin verilen durumlar : Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak
   üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi
   ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat
   yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler
   ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını
   gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu
   şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim
   sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak
   zorundadırlar.
  6. Yük taşıyan kamyonlar için Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı
   yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu
   şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme
   molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

 

81 İlimizi Kapsayacak Şekilde;
1- Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları
03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanacaktır.
2- Tüm illerde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren şehir içi hareketliliğinin en
aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi Kurulunda görüşülmesi, İl Pandemi
Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak
uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır.
3- İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız
ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli
olacaktır.
4- İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi
gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen
vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca
gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Her Hakkı Zimmetlidir. Conti Web © 2020 - 2022