4 yıl önce
4 yıl önce

TA VHF-UHF BAND PLANI

TÜRKİYE VHF-UHF BAND PLANI

 • Ülkemizde FM modülasyon band genişliği 20 khz’ten 12 Khz’e indirilmiştir. Bu yüzden cihaz ayarlarında band genişliğinin Narrow-FM olarak tutulması önemle rica

 

 • MS/EME ve Uydu Haberleşme Frekanslarında kesinlikle Lokal görüşme yapılmamalıdır.

 

 • 25/20 12.5/12 Khz tabirleri aslında aynı aralığı işaret etmektedir. 25 Khz olan Channel Spacing yani iki frekans arası olması gereken en küçük aralık, 20 khz Channel Width ise, bu kanal içinde cihazınızın kullanacağı maksimum band genişliğidir.

 

 

EME: Earth-Moon-Earth :Dünya-Ay-Dünya haberleşmesi

MS: Meteor Scatter : Meteor Yansıtma Haberleşmesi

MGM: Machine Generated Modulation: Bilgisayar aracılığı ile yaratılan Modülasyon Tipleri(FSK, JT65,FT8, Dİjital Beacon gibi)

WSPR: Weak Signal Propagation Reporter: Zayif Sinyal Beacon

SSTV: Slow Scan TV

ATV: Amateur TV

DV: Digital Voice: C4FM, DMR, DSTAR vs..

 

 

 

50-52 MHz Band Planı

 

 • Bu band sadece A ve B sınıfı amatörlere açıktır. C sınıfı amatörler kullanamaz
 • Bu bandta 75w Max çıkış gücü kullanılabilir.

 

 

 

Frekans

Band

Genişliği

 

Mod

 

Açıklama

 

 

50.000-50.100

 

 

500 Hz

 

 

CW

50.000-50.010 arası Senkronize Beacon Projesi için ayrılmştır.

 

50050-50100 CW Aktivite aralığı (çağrı frekansı 50090)

50.100-50.200 2700 Hz CW/SSB 50.100-50.130 Kıtalararası (Çağrı frekansı 50110)
50.130-50.200 Uluslararası Çağrı Frekansları
50.150 Uluslarası SSB Genel Çağrı Frekansı
50.200-50.300 2700 Hz CW/SSB Genel Amaçlı Çağrı Aralığı (MS Digital Çağrı aralığı)
50.300- 50.400 2700 Hz CW/SSB/MGM EME / MS Aktivite Aralığı
50.310 -50.320 EME Aktivitesi
50.320-50.380 MS Aktivitesi
50.313 FT8 Çağrı frekansı
50.400 – 50.500 2700 Hz CW/MGM Beacon Frekansları
50.500 – 52.000 12 kHz Tüm Modlar 50.510 SSTV
50.600 RTTY
50.620- 50.700 DV Frekansları
51.210 – 51.390 FM/DV Röle Giriş Frekansları
51.410- 51.590 FM/DV Simpleks Çağrı Frekansları
51.510 FM Simpleks Genel Çağrı Frekans
51.810 – 51.910 FM/ DV Röle Çıkış Frekansları

 

 

144-146 Mhz Band Planı

 

 • Bu band A B ve C sınıfı amatörlere açıktır.
 • Lisans sınıfı fark etmeksizin, el cihazlarında Maksimum 5W güç sınırı geçilemez.
 • A ve B sınıfı amatörler bu bandta 400W PEP güce kadar çıkış
 • C sınıfı amatörler sabit cihazlar dahil 5W gücü geçemezler.

 

 

 

Frekans

Band

Genişliği

 

Mod

 

Açıklama

144.000-144.025 2700 Hz CW/EME Uydu Downlink frekansları
144.025-144.100 500 Hz CW/MGM CW Haberleşmesi (EME /MS ve Lokal)
144.100-144.150 500 Hz CW/SSB EME (Dünya-Ay-Dünya) Haberleşmesi SSB/SSB Dijital
144.150-144.400 2700 Hz SSB CW-SSB-SSB Dijital (Uzak Mesafe Haberleşmesi)
144.174 MHz FT8 Çağrı Frekansı

144.200 MHz Genel MS SSB Çağrı Frekansı

144.300 MHz SSB Genel Çağrı Frekansı
144.360 MHz MSK144 MS Çağrı Frekansı
144.370 MHz FSK441 MS Çağrı Frekansı
144.400 – 144.490 20 khz CW/MGM Beacon Frekansları
144.490-144.500 500 Hz CW/MGM Kişisel WSPR Beacon frekansları
144.500- 144.795 20 Khz Tüm Modlar Tüm Modlar
144.500 MHz Dijital Görüntü Aktarımı (SSTV, ATV(SSB) vs)
144.600 MHz Data Genel Frekansı (MGM, RTTY vs)
144.630 – 144.690 Linear SSB Transponder Giriş ve Çıkışları
144.700 Fax
144.750 ATV (FM)
144.795- 144.9625 12 Khz MGM Dijital Modlar
144.800 APRS
144.850-144.975 Echolink
145.000-145.194 12 Khz FM/DV VHF Röle Giriş frekansları (FM/DV)
145.194-145.206 12 Khz FM/DV Uydu Uplink Frekansları (ISS 145.200)
145.206-145.5625 12 Khz FM/DV FM/DV Simpleks Çağrı frekansları
145.2375 FM/DV Internet Gateway
145.2875 FM/DV Internet Gateway
145.3375 FM/DV Internet Gateway
145.375-145.425 DV Simpleks Çağrı frekansı
145.500 FM Genel Çağrı frekansı
145.600- 145.7935 12 Khz FM/DV VHF Röle Çıkış frekansları (FM/DV)
145.794-145.806 12 Khz FM/DV Uydu Haberleşmesi
145.806-146.000 12 Khz Tüm Modlar Uydu Haberleşmesi

 

 

 

430-440 Mhz Band Planı

 • Bu band A B ve C sınıfı amatörlere açıktır.
 • Lisans sınıfı fark etmeksizin, el cihazlarında Maksimum 5W güç sınırı geçilemez.
 • A ve B sınıfı amatörler bu bandta 400W PEP güce kadar çıkış
 • C sınıfı amatörler sabit cihazlar dahil 5W gücü geçemezler.

 

 

Frekans

Band

Genişliği

 

Mod

 

Açıklama

430.000-430.700 20 KHz FM/DV FM/DV Röle Giriş Frekansları
430.700 -431.550 Amatör Band Değildir
431.550- 431.825 20 Khz FM/DV FM/DV Röle Giriş Frekansları
432.000-432.025 500 Hz CW EME Haberleşmesi
432.025-432.100 500 Hz CW/MGM MS/EME haberleşmesi
432.100-432.400 2700 Hz CW/SSB/MGM MS/Uzak Mesafe SSB Haberleşmesi
432.200 SSB Genel Çağrı Frekansı
432.300 MSK144 Çağrı Frekansı
432.370 FSK441 çağrı Frekansı
432.400-432.490 500 Hz CW/MGM Beacon Frekansları
432.500-432.975 12 kHz Tüm Modlar 432.500 APRS
432.600 RTTY
432.700 Fax
433.000-433.395 Amatör Band Değildir
433.400-433.575 12 kHz FM/DV Echolink ve Simpleks Frekanslar
433.450 DV Simpleks Çağrı Frekansı
433.500 FM Simpleks Çağrı Frekansı
433.600-434.000 20 Khz FM/DV AFSK/Digital Haberleşme (Link) Kanalları
434.000-435.000 Amatör Band Değildir
435.000-438.000 20 Khz Tüm Modlar Uydu Haberleşmesi
438.000-439.150 Amatör Band Değildir
439.150-439.425 20 Khz Tüm Modlar FM/DV Röle Çıkış Frekansları

Bilindiği üzere Amatör Telsiz Spektrumundaki frekans bandı tahsisleri Ulusal Düzenleyici Kurumlarca ITU tavsiyeleri doğrultusunda yapılmaktadır.Ülkemizde bu yetki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uhdesindedir. ITU regülasyonlarında “PEX” (öncelikli, tek kullanıcı servis) statüsüne sahip 2 m Bandı 1. Bölgedeki genel standartlara uygundur. Ancak “Secondary” (ikincil) statüde olan 70 cm bandında durum farklıdır. Bu bantta ülkemizde AB ülkeleri ve komşu ülkelerden farklı olarak bandın sınırlı bir bölümü Amatör Servise tahsisli olup, ikinci durumdaki Amatör Servis kullanıcıları birincil servislere enterferans yapmama konusunda özenli davranmak zorundadır.

Diğer yandan Düzenleyici kurumlarca yapılan frekans bandı tahsislerinin iç planlaması Radyo Amatörlüğü “uluslararası çatı örgütü” niteliğinde olup ITU nezdinde “Sektör Temsilcsi” sıfatına haiz bulunan IARU tarafından ilgili komitelerce gerçekleştirilmekte ve Bant Planları oluşturulmaktadır. Böylece “coğrafi sınır tanımayan” Amatör.Telsiz Haberleşmesinin diğer ülkelerde enterferans yaratmayacak şekilde yapılmasını mümkün kılan bir düzenleme oluşturulmaktadır.

Sonuç itibarıyla komşu ülkelerde IARU Bant Planları doğrultusunda yürütülen faaliyetlere de ülkemizden enterferans yapılmaması esastır.

Ülkemizi IARU nezdinde temsil eden TRAC, IARU Bant Planlarına uyulması için gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yapmak durumundadır. VHF/UHF Spektrumu bağlamında u konudaki gerekli planlama ve dokümantasyon işlemlerini yürütme görevi Ankara Şubemiz üyesi Oğuzhan KAYHAN’a verilmiştir.

 

Ekte kendisince hazırlanmış tablo yer almaktadır. Tüm Radyo Amatörlerinin bu tabloya uyumlu olarak haberleşme yapmalarını teminen gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirmenin tüm şubelerimizce yapılması ve bu tablonun TRAC WEB Sayfası ile diğer bilgilendirme mecralarında yayınlanmasını rica ederim. 73!

Aziz ŞASA,TA1E TRAC

Genel Başkanı

Her Hakkı Zimmetlidir. Conti Web © 2020 - 2022